ระบบ CRM ช่วยบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า

เครื่องมือตัวช่วยวางแผนกำหนดโปรโมชั่น หาแนวทางไอเดียใหม่ๆ เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจรวมไปถึงการรักษาลูกค้า ทำความเข้าใจพฤติกรรมลูกค้าที่หลากหลาย

ระบบ CRM

ระบบ CRM คืออะไรมีความหมายยังไง

ระบบ CRM หรือ Customer Relationship Management เป็นระบบที่ช่วยให้ธุรกิจบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้ากับธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มความเป็น Loyalty ให้กับลูกค้า โดยระบบจะคอยเก็บรวบรวมข้อมูลลูกค้าไว้ ทั้งข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลการติดต่อ ประวัติการซื้อ พฤติกรรมการซื้อสินค้า ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปวิเคราะห์เพื่อทำเข้าใจเกี่ยวกับลูกค้าและสามารถปรับปรุงธุรกิจในด้านงานขายและการตลาดได้

ประโยชน์ของระบบ CRM ทำไมถึงมีความสำคัญต่อธุรกิจ

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ระบบ CRM ช่วยจัดระเบียบข้อมูลลูกค้า เก็บข้อมูลลูกค้าเชิงลึก รวมไปถึงการนำข้อมูลลูกค้ามาวิเคราะห์ได้ตรงจุดเพิ่มไอเดียในการกำหนดโปรโมชั่นได้

ช่วยลดต้นทุน ระบบ CRM จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนเพิ่มความสะดวก และลดต้นทุนในการดำเนินงานของพนักงาน

พัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เพิ่มโอกาสในการสร้างความภักดี Loyalty ต่อลูกค้าได้ดี

เพิ่มยอดขายและรายได้ให้กับธุรกิจ โดยจะช่วยเพิ่มโอกาสในการขายสินค้า บริการและรักษาฐานลูกค้าเก่า รวมไปถึงช่วยดึงดูดลูกค้าใหม่ให้เข้ามาป็นลูกค้าในธุรกิจ

ฟีเจอร์ที่สำคัญของระบบ CRM

ข้อมูลลูกค้า

จัดเก็บข้อมูลลูกค้า

รวบรวมข้อมูลลูกค้าไว้อย่างครบถ้วน ทั้งข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลการติดต่อ ประวัติการซื้อ พฤติกรรมการซื้อสินค้า เป็นต้น และสามารถนำข้อมูลมาเรียบเรียงจัดทำเป็น Dashboard ได้ทันทีเพื่อวิเคราะห์หาแนวโน้มการซื้อของลูกค้า

จัดการระบบงานขาย

จัดการระบบงานขาย

ช่วยติดตามงานขายของพนักงาน กำหนดเป้าหมายการขาย วิเคราะห์ประสิทธิภาพงานขายรวมไปถึงการสร้าง Chat Bot ที่ช่วยคอบคำถามลูกค้าได้ทันที

Loyalty program

สามารถกำหนดของรางวัลเพื่อดึงดูดให้ลูกค้านำแต้มมาแลกเป็นของรางวัลรวมไปถึงการแบ่งระดับลูกค้าเพื่อได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ

แคมเปญโปรโมชั่น

สร้างแคมเปญโปรโมชั่น

ระบบ CRM ช่วยวางแผนการตลาด กำหนดโปรโมชั่นต่างๆโดยมีข้อมูลลูกค้าเป็นตัวตัดสินใจ และการสื่อสารไปหาลูกค้าโดยตรงผ่านบรอดแคสต์

งานบริการลูกค้า

ช่วยงานบริการลูกค้า

ช่วยติดตามและบันทึกประวัติการซื้อของลูกค้า รวมไปถึงการตอบคำถามและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้ทันที