ร่วมงานกับเรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. มีความรู้ทางด้านเขียนโปรแกรม
2. ออกแบบ UX UI Mobile & Website Design
3. ใช้โปรแกรม Figma Adobe Photoshop, Adobe Flash, Adobe illustrator ได้
4. ออกแบบ UX UI Website Design
5. ออกแบบ UX UI Mobile Design

 คุณสมบัติ / ทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน

1. ไม่จำกัดเพศ อายุ ตั้งแต่ 22 – 35 ปี
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้โปรแกรมFigma Adobe Photoshop, Adobe Flash, Adobe illustrator หรือโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวกับการออกแบบได้
4. ถ้ามีความรู้ทางด้านเขียนโปรแกรม (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
5. มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถทำงานเป็นทีม พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ติดต่อพบลูกค้า แนะนำ และให้คำปรึกษาด้าน Software
2. รับผิดชอบยอดขายสินค้า Software และ อุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ ผ่านช่องทาง TeleSales หรือ Social Media ต่างๆ 
3. หาช่องทางการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อให้เป็นที่รู้จักและแพร่หลาย
4. เพิ่มความต้องการของลูกค้าในการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
5. เพิ่มโอกาสและช่องทางในการสร้างยอดขายผ่านทาง website และ Social Media ต่างๆ
6. กำหนดกลยุทธ์การตลาด วางแผนและจัดทำ Promotion
7. มีประสบการณ์ด้าน Online Marketing, Social Networking
8. มีประสบการณ์ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทาง Social Media
9. มีความสามารถด้าน Sales Software + Marketing จะพิจารณาเป็นพิเศษ
10. ทำความเข้าใจลักษณะธุรกิจและ Work Flow ตามความต้องการของลูกค้า
11. ประสานงานกับ Consult การติดตั้ง และการแก้ไขปัญหาระบบ
12. ร่วมจัดทำข้อมูล Data Conversion และ Customized Report ให้เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้า

 คุณสมบัติ / ทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน

1. เพศชาย / หญิง
2. อายุ 25 ปีขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
4. มีประสบการณ์ด้านงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีจิตใจรักทางด้านงานขายและบริการ
6. มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพงานขาย
7. มีทักษะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
8. มีความคิดริเริ่มในการหาเทคนิคการขายใหม่ๆและแหล่งผู้มุ่งหวังใหม่ๆ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. หาลูกค้ารายใหม่เพื่อเสนอขายระบบจองคิวนัดหมาย, CRM
2. โปรโมทสินค้าผ่านช่องทางตามสื่อต่างๆ
3. รายได้ตามยอดขาย
4. ไม่ต้องเข้าออฟฟิศ

 คุณสมบัติ / ทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน

1. อายุ 20 – 35 ปี
2. การศึกษา วุฒิ ป.ตรี
3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีความคิดสร้างสรรค์
4. มีใจรักด้านงานขาย และงานบริการ

Betask