BeTask Team

เราคือนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่จะมาช่วยแก้ปัญหาการดำเนินธุรกิจของSMEs ให้ง่ายขึ้น รวดเร็ว และลดปัญหาการทำงานรูปแบบเดิมๆ เพื่อให้ถึงเป้าหมายร่วมกัน ประหนึ่งคนในครอบครัวThai SMEs' Best Friend

เพื่อนที่เข้าใจ SME ไทย

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มุ่งมั่นตั้งใจให้ธุรกิจ SMEs ไทย สามารถดำเนินธุรกิจได้สะดวก รวดเร็ว ช่วยงานระบบจัดการบุคลากรไปจนถึงการจัดการข้อมูลลูกค้า ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยตรงความต้องการของลูกค้า

สร้างผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก

ทันเหตุการณ์ ทันเวลา

ลดต้นทุนการบริหาร

ลดเวลาในการทำงาน

BeTask Team

พวกเรายินดีให้คำปรึกษา เพื่อให้ธุรกิจ SMEs Thai เติบโตอย่างยั่งยืน