วิธีเชื่อมต่อระบบจองคิว Be Linked เข้ากับ ระบบจัดการ Order และสต๊อกสินค้า ZORT

1. การเชื่อมต่อ API

1.1. สมัครลงทะเบียนใช้งานระบบ Be Linked และ ระบบ ZORT

ลงทะเบียน Be Linked

ลงทะเบียนใช้งาน Be Linked

ลงทะเบียน ZORT

1.2. เชื่อมต่อ API โดยเข้าระบบหลังบ้าน ZORT ในแถบเมนู ตั้งค่า --> เชื่อมต่อบริการอื่น --> API Reference จากนั้น Copy "storename" , "apikey" , "apisecret"

Copy API

Copy API ระบบ ZORT

1.3. วางโค้ด API ลงในระบบหลังบ้าน Be Linked ในแถบเมนู ข้อมูลบริษัท --> จัดการบริษัท จากนั้นกดเปิดใช้งาน API และวาง "storename" , "apikey" , "apisecret" เสร็จแล้วกดบันทึก

วาง API ในระบบหลังบ้าน Be Linked

วาง API ลงในระบบ Be Linked

2. เริ่มต้นการใช้งาน

2.1. สร้างงานบริการในระบบจองคิว Be Linked แถบเมนู ตั้งค่าระบบ --> จัดการบริการ (หลังจากเพิ่มแล้วงานบริการจะเข้ามาในระบบ ZORT ให้อัตโนมัติ โดยจะอยู่ในเมนู สินค้า --> สินค้า)

เพิ่มงานบริการ

เพิ่มงานบริการในระบบจองคิว Be Linked

สินค้า

งานบริการเพิ่มลงในระบบ ZORT ให้อัตโนมัติ

3. ลูกค้าจองคิว

3.1. ลูกค้าใหม่

ลูกค้าใหม่จองคิวในระบบ Be Linked โดยระบบจะตรวจสอบหาก ไม่เคยมีประวัติการจองมาก่อน ระบบจะให้ลูกค้ากรอกข้อมูลสำหรับการจองคิว หลังจากนั้นให้ทำการยืนยันนัดหมาย

กรณีตั้งค่ารอยืนยันคิวจาก Admin
ข้อมูลลูกค้าจะถูกบันทึกในระบบ ZORT ด้วย โดยสามารถตรวจสอบ ได้จากเมนู ลูกค้า/คู่ค้า –> ผู้ติดต่อ แต่ระบบจะยังไม่สร้างรายการขายได้จนกว่า Admin ทางระบบ Be Linked จะกด ยืนยันนัดหมาย
ลูกค้าจองคิวผ่านระบบ Be Linked

ลูกค้าจองคิวในระบบ Be Linked

ข้อมูลผู้ติดต่อ

ข้อมูลบันทึกในระบบ ZORT

กรณียืนยันคิวอัตโนมัติ
ข้อมูลลูกค้าจะถูกบันทึกในระบบ ZORT ด้วย โดยสามารถตรวจสอบ ได้จากเมนู ลูกค้า/คู่ค้า –> ผู้ติดต่อ และระบบจะสร้างรายการขายให้ทันทีในเมนู รายการขาย –> ดูรายการขาย

รายการขาย

สร้างรายการขาย

3.2. ลูกค้าเก่า

ลูกค้าเก่าจองคิวในระบบ Be Linked โดยระบบจะตรวจสอบหาก มีประวัติการจองมาก่อน ระบบจะดึงข้อมูลการจองล่าสุดมาให้ในแบบฟอร์มโดยลูกค้าสามารถแก้ไขข้อมูลได้

 

กรณีตั้งค่ารอยืนยันคิวจาก Admin
ข้อมูลลูกค้าจะถูกบันทึกในระบบ ZORT ด้วย โดยสามารถตรวจสอบ ได้จากเมนู ลูกค้า/คู่ค้า –> ผู้ติดต่อ แต่ระบบจะยังไม่สร้างรายการขายได้จนกว่า Admin ทางระบบ Be Linked จะกด ยืนยันนัดหมาย

 

กรณียืนยันคิวอัตโนมัติ
ข้อมูลลูกค้าจะถูกบันทึกในระบบ ZORT ด้วย โดยสามารถตรวจสอบ ได้จากเมนู ลูกค้า/คู่ค้า –> ผู้ติดต่อ และระบบจะสร้างรายการขายให้ทันทีในเมนู รายการขาย –> ดูรายการขาย

4. การใช้งานระบบ ZORT

4.1. ในเมนู รายการขาย --> ดูรายการขายคลิกหมายเลขรายการ ตัวอย่างในที่นี้คือ "betask-53194"

รายการขาย

คลิกเข้าไปรายการ “betask-53194”

4.2. คลิกไปที่คำสั่ง --> แก้ไข เพื่อใส่รายละเอียดลูกค้าเพิ่มเติม และ เพิ่มรายการสินค้าที่ลูกค้าเข้าใช้บริการ

คำสั่ง

คลิกคำสั่ง –> แก้ไข

กรอกรายละเอียดเพิ่มเติม

ใส่รายละเอียดลูกค้าเพิ่มเติม

4.3. กด +เพิ่มสินค้า --> เลือก เพื่อเพิ่มสินค้า ที่ลูกต้าเข้าใช้บริการจากนั้นกดบันทึก

เพิ่มรายการสินค้า

กดเพิ่มสินค้า

4.3. หลังจากกดบันทึกแล้วสามารถพิมพ์ใบกำกับภาษีได้โดยคลิก "พิมพ์เอกสาร" ให้สังเกตว่ารายการอันดับแรกจะเป็นชื่อบริการที่ลูกค้าจองผ่าน Be Linked

ดูตัวอย่างการพิมพ์

กดพิมพ์เอกสาร

ตัวอย่างใบกำกับภาษี

ตัวอย่างใบกำกับภาษี (รายการแรกคือชื่อบริการที่ลูกค้าจองคิวผ่านระบบ Be Linked)