Digital transformation คืออะไร นำมาปรับใช้ในองค์กรอย่างไร

digital transformation เป็นการนำเอาเทคโนโลยีเข้าไปช่วยในธุรกิจ ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนไปจนถึงขั้นตอนการทำงานของทุกๆฝ่าย เป็นการเปลี่ยนแปลงภาพรวมทั้งองค์กรให้เข้ากับปัจจุบัน ส่งผลให้บริษัทที่ได้นำ digital transformation มาใช้มักจะได้เปรียบกว่า เพราะสามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด โดยจะเป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำธุรกิจแบบเก่าให้ถูกพัฒนาควบคู่ไปกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้ทันยุคสมัยกับเศรษฐกิจดิจิทัลที่ได้มีการพัฒนาไปอยู่ตลอดเวลา ซึ่ง digital transformation ช่วยทำให้ธุรกิจในปัจจุบันเกิดการตื่นตัวขึ้นเป็นอย่างมาก สาเหตุหลักมาจากผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 ที่ได้ระบาดอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งในปัจจุบันก็ยังส่งผลให้มีประชากรติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย และการเข้ามาของ digital transformation ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้หลายๆธุรกิจเริ่มหันมาใช้เทคโนโลยีในการวางแผนเป้าหมายทางธุรกิจมากยิ่งขึ้น digital transformation จะไม่สามารถช่วยขับเคลื่อนองค์กรได้เลยหากขาดคนที่มีทักษะทางด้านเทคโนโลยี แต่ถึงแม้ว่าในปัจจุบันหลายๆธุรกิจจะยังไม่พร้อมเปลี่ยนแปลง แต่ภายในอนาคตทุกธุรกิจก็จะต้องพัฒนาองค์กรตัวเองให้เท่าทันกับเทคโนโลยี เพื่อไม่ให้ถูกเทคโนโลยีกลืนกิน และตัวเทคโนโลยีก็เป็นตัวที่ช่วยเร่งเวลาให้หลายๆธุรกิจเกิดการเปลี่ยนแปลง ช่วยกระตุ้นให้องค์กรต้องหันมาทำ digital transformation เพื่อช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับทางธุรกิจ

ตัวอย่างธุรกิจที่นำแนวคิด Digital transformation มาใช้งาน

1. Netflix เป็นธุรกิจที่ให้บริการรับชมภาพยนต์ออนไลน์ ซึ่งเริ่มต้นมาจากธุรกิจให้เช่าแผ่นดีวีดีมาก่อน และหลังจากที่เริ่มใช้ digital transformation ก็ได้กลายเป็นบริการให้รับชมภาพยนต์ออนไลน์แบบสตรีมมิ่ง จนปัจจุบันกลายเป็นธุรกิจที่มีภาพยนต์ ซีรี และรายการต่างๆมากกว่า 100,000 เรื่อง สามารถเลือกดูผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นได้โดยการสมัครสมาชิกรายเดือนกับทาง Netflix สามารถรับชมได้หลายช่องทางเพียงแค่ต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต digital transformation ได้นำกลยุทธ์ทางดิจิตอลเข้ามาใช้ในการวางรากฐาน เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ จึงทำให้ทาง Netflix กลายเป็นธุระกิจชั้นนำที่สามารถเติบโตในช่วงที่เกิดสถานการณ์โควิด-19 ได้อย่างก้าวกระโดด จะเห็นได้ว่าการนำ digital transformation เข้ามาช่วยพัฒนาองค์กรนั้นช่วยส่งผลให้สามารถผลิตคอนเทนต์ออกมาได้อย่างหลากหลายและเหมาะสมกับผู้บริโภค digital transformation สามารถช่วยวิเคราะห์ข้อมูลของสมาชิกแต่ละบุคคลได้ จึงสามารถคัดสรรค์คอนเทนต์ออกมาได้ตรงใจกับผู้บริโภคมากที่สุด digital transformation เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างหลากหลายและตรงจุด เนื่องจากมีรายการให้เลือกชมได้อย่างหลากหลาย ทำให้เข้าถึงลูกค้าได้หลายช่วงอายุ จนกลายเป็นองค์กรที่สามารถทำรายได้อย่างมหาศาลภายในระยะเวลาที่รวดเร็ว และถูกยกให้เป็นบริษัทที่ใช้ digital transformation ดีเป็นอันดับต้นๆของโลก

2. Nike เป็นบริษัทผลิตเครื่องกีฬา อาทิ รองเท้า เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์กีฬาทุกชนิด แต่เมื่อโลกพัฒนาไปข้างหน้า ส่งผลให้เทคโนโลยีเริ่มเข้ามามีบทบาทกับทางธุรกิจมากขึ้น ทำให้ทาง Nike ได้นำ digital transformation เข้ามาพัฒนารูปแบบองค์กร จึงกลายเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ทางบริษัทสามารถเติบโตและทำรายได้สร้างยอดขายได้อย่างก้าวกระโดด สิ่งที่ทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนเลยคือ การที่ Nike ไม่ได้มีการจ้างนักกีฬามาเป็นพรีเซนเตอร์ของผลิตภัณฑ์ของตัวเอง เนื่องจากได้ไปลงทุนในส่วนของ digital transformation แทน เนื่องจากยอดขายในปัจจุบันของทางบริษัททำให้เห็นได้ว่าคนรุ่นใหม่ไม่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์เพราะการใช้นักกีฬาเป็นพรีเซ็นเตอร์อีกต่อไปแล้ว และนี่จึงเป็นสาเหตุที่ digital transformation เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ภาพรวมขององค์กร ว่าจะสามารถขับเคลื่อนไปทางไหนถึงจะเติบโตได้อย่างยั่งยืนและยาวนานที่สุด digital transformation ทำให้เห็นถึงความสำคัญของการขายทางช่องทางออนไลน์ ส่งผลให้มีการพัฒนาช่องทางการขายออนไลน์มากขึ้นกว่าแต่ก่อน เห็นได้ว่าการนำ digital transformation เข้ามาช่วยทำให้ทางบริษัทสามารถเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกกลุ่มเป้าหมาย และในขณะเดียวกันก็ยังสามารถนำเอาข้อมูลความต้องการเฉพาะบุคคลมาช่วยวิเคราะห์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกลยุทธ์ทางการตลาดที่เจาะได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละรายได้

3. UBER อิทธิพลทางเทคโนโลยีส่งผลให้หลายๆธุรกิจเกิดการปรับเปลี่ยน เช่นเดียวกับแวดวงอุตสาหกรรมสาธารณะ ซึ่งเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาททำให้เกิดธุระกิจที่เรียกว่า Uber เป็นขนส่งสาธารณะเช่นเดียวกับแท็กซี่ นำ digital transformation เข้ามาทำให้เห็นถึงความต้องการของลูกค้าได้อย่างชัดเจน และมองเห็นถึงปัญหาที่ลูกค้ามักจะพบเจอจาการใช้บริการแท็กซี่ ปัญหาที่ลูกค้ามักจะพบเจอได้บ่อยๆเลยคือ การได้รับบริการที่ไม่เป็นมืออาชีพ และรถที่ไม่ได้คุณภาพ digital transformation จึงมีส่วนเข้ามาช่วยแก้ปัญหาที่ลูกค้ามักจะเจอ โดยการมีแอพพลิเคชั่นช่วยเรียกรถ ทำให้ลูกค้าสามารถเลือกคนขับได้ หลังจากเกิดวิกฤต COVID-19 ขึ้นทาง UBER ก็ได้ digital transformation เข้ามาช่วยพยายามผลักดันธุรกิจ จนเกิดเป็นธุรกิจ Food Delivery ที่ช่วยให้บริการด้านการส่งอาหารอีกด้วย การเข้ามาของ digital transformation ช่วยให้ทางธุรกิจเกิดการเติบโตอย่างรวดเร็วและยังได้รับการสนับสนุนมากมายจากนักลงทุนที่ชื่นชอบธุรกิจสตาร์ทอัพ digital transformation จึงเป็นภาพสะท้อนให้เห็นว่าแม้จะเกิดวิกฤตขึ้นทาง UBER ก็ยังคงมีการพัฒนาธุรกิจของตัวเองอยู่อย่างเรื่อยๆ จนทำให้ธุรกิจ Food Delivery เติบโตอย่างต่อเนื่องและทางตัว UBER เองก็มีฐานลูกค้ารวมถึงระบบแอปพลิเคชั่นที่ค่อนข้างจะพร้อมอยู่แล้ว จึงทำให้ธุรกิจ Food Delivery มีรายได้มากกว่าธุรกิจเรียกรถแท็กซี่เสียอีก

4. Amazon เริ่มมาจากธุรกิจเล็กๆที่เริ่มมาจากการขายหนังสือ และในปัจจุบันมีการเติบโตจนกลายเป็นเว็บไซต์ขายของออนไลน์ขนาดใหญ่ ในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิด-19 ทำให้ทางบริษัทมี digital transformation เข้ามาช่วยทำให้ทางบริษัทมีการปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว จนทำให้สถานการณ์โควิด-19 ไม่สามารถส่งผลกระทบเชิงลบกับทางองค์กรได้เลย digital transformation ส่งผลให้องค์กรกลายเป็นบริษัทอีคอมเมิร์ซยักใหญ่ที่มีสินค้าครบครัน พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภคโดยมีบริการส่งสินค้าให้ถึงบ้าน Amazon นำ digital transformation เข้ามาช่วยธุรกิจได้อย่างทันเวลา โดย digital transformation ช่วยอำนวยความสะดวกและลดความยุ่งยากในการใช้บริการ การเตรียมความพร้อมทางด้าน digital transformation เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ทางบริษัทสามารถรับมือกับความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี