ขั้นตอนการเปิดใช้งาน Line Notify แบบง่ายๆ ไม่ต้องใช้ Token

  1. สแกน QR Code เพิ่มเพื่อน Line Notify ตามรูปด้านล่าง

2. สร้างกลุ่มไลน์จากนั้นเชิญ Line Notify และ พนักงานที่เกี่ยวข้องเข้ากลุ่ม

3. เข้าสู่ระบบของ Be Linked หากยังไม่มีบัญชี Be Linked สามารถคลิก ลงทะเบียน ได้ที่นี่

4. แสดงเมนูโดยการคลิกแถบเมนู 3 ขีด บริเวณมุมซ้ายบน เลือก “ตั้งค่าระบบ” จากนั้นกด “จัดการ Notify”

5. กด “เพิ่มการแจ้งเตือน”

6. เลือกสาขาที่ต้องการสร้างการแจ้งเตือน

7. เลือกบริการที่จะรับการแจ้งเตือน (สามารถกำหนดได้ว่าจะให้กลุ่มไหนมีการแจ้งเตือนบริการอะไรบ้าง)

 

หมายเหตุ 1 สาขา สามารถสร้างกลุ่มแจ้งเตือนได้มากกว่า 1 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มสามารถเลือกได้ว่าจะได้รับการแจ้งเตือนของบริการไหนบ้าง

 

8. กดคลิกช่อง “นัดหมายเข้ารับบริการ”

 

9. กด บันทึก

10. เลือกกลุ่มไลน์ที่มี Line Notify ตามข้อ 1 และ 2

 

11. กด Agree and connect หากสร้างสำเร็จจะมี Line Notify ขึ้นแจ้งเตือน

12. หากลูกค้ามีการจองคิวเข้ามา ให้กด Confirm ตามลิ้งที่ Line Notify แจ้งเตือนภายในกลุ่มที่สร้างไว้ตามข้อ 1 และ 2

13. หลังจากกด Confirm ตามข้อ 12 แล้วหน้าจอของลูกค้าที่เข้ามาจองคิวใช้บริการจะแสดงผลออกมาแบบรูปด่านล่าง