เตรียมพร้อมก่อนเปิดธุรกิจอู่ซ่อมรถ

การที่จะทำกิจการอู่ซ่อมรถ หรือกิจการรูปแบบอื่นจะต้องสำรวจตัวเองให้ดีก่อนว่า เรามีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถมากพอ ที่จะควบคุมกิจการของตนเองให้อยู่รอดในตลาดที่มีการแข่งขันสูง เนื่องจากในอุตสาหกรรมอู่ซ่อมรถ(ซึ่งจะพูดถึงในบทความนี้) มีคู่แข่งเป็นจำนวนมหาศาล ทำให้เป็นอุปสรรคสำหรับเจ้าของกิจการรายใหม่ที่จะต้องวางแผน หาหนทางที่จะทำให้กิจการอยู่รอดและมีกำไรในการขยายกิจการอู่ซ่อมรถให้เติบโตขึ้นในอนาคต

4 สิ่งที่ควรต้องรู้ก่อนเปิดธุรกิจอู่ซ่อมรถ

สำหรับการเปิดธุรกิจอู่ซ่อมรถ เราควรที่จะต้องสำรวจตัวเองให้พร้อมก่อนว่าเรามีความพร้อมมากแค่ไหนสำหรับการเริ่มต้นเปิดธุรกิจอู่ซ่อมรถเป็นของตัวเอง ในบทความนี้จะบอกถึงสิ่งที่จะต้องรู้ก่อนจะก้าวไปแข่งขันกับคู่แข่งเจ้าอื่นๆ

1. ศึกษาข้อมูล ทำการบ้านให้มากพอ

ก่อนที่จะเริ่มต้นเปิดธุรกิจอู่ซ่อมรถ เราจำเป็นต้องรู้ข้อมูลของรูปแบบของอู่ซ่อม โดยมีทั้งหมด 3 ประเภท

  1. รูปแบบ ”อู่ประกันภัย” ลักษณะของรูปแบบนี้จะเป็นอู่ซ่อมรถที่ได้รับงานซ่อมมาจากบริษัทประภัยรถยนต์โดยเฉพาะ ก่อนที่จะรับงานซ่อมมาทางบริษัทประกันรถยนต์จะมีการทำข้อตกลง รวมไปถึงการพิจารณาถึงมาตราฐานของอู่ซ่อมรถนั้นๆ
  2. รูปแบบ “อู่ตัวแทนศูนย์รถยนต์” เป็นรูปแบบอู่ที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับของศูนย์บริการรถยนต์ของแบรนด์ต่างๆ ที่มีความประสงค์ให้มีการบริการลูกค้าอย่างครบวงจร และทั่วถึง โดยมาตราฐานของอู่ซ่อมรถรูปแบบ อู่ตัวแทนศูนย์รถยนต์ จะต้องมีความน่าเชื่อถือเหมือนกับ อู่ประกันภัย โดยอู่รูปแบบนี้จะซ่อมรถยนต์แค่แบรนด์เดียวเท่านั้น
  3. รูปแบบ ”อู่ทั่วไป” เจ้าของธุรกิจจะกำหนดมาตราฐานการซ่อมเป็นของตัวเอง สามารถรับงานซ่อมรถได้หลายอย่างเช่น ซ่อมเครื่อง เคาะพ่นสี ซ่อมช่วงล่าง โดยจะขึ้นอยู่กับฝีมือ ทักษะความสามารถที่เจ้าของมี

การที่จะตัดสินใจจะเปิดอู่ซ่อมรถไม่เพียงแค่ทราบถึงรูปแบบของอู่ แต่จะต้องทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้เข้ามาใช้บริการด้วย เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการนั้นๆ ทำให้มีโอกาสเกิดการขายได้มากขึ้น

2. เข้าใจปัญหาและความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง

สำหรับความต้องการของลูกค้าอู่ซ่อมรถนั้นอาจจะไม่ได้มีเพียงการได้รับการบริการที่มีคุณภาพ การได้รับชิ้นส่วนอะไหล่ของแท้ เพราะว่าการได้บริการที่ดีหรือได้อะไหล่แท้ดังกล่าวนั้น เป็นแค่ความคาดหวังที่ลูกค้าควรจะได้เท่านั้น ซึ่งความต้องการของลูกค้าอาจจะเป็นความสะดวกสบายในการเข้าใช้บริการเช่น ระบบการนัดหมายออนไลน์ ทั้งนี้เจ้าของธุรกิจอู่ซ่อมรถจะต้องหาปัญหาของลูกค้าให้ได้ เพื่อยกระดับการให้บริการดีกว่าเดิม

3. เงินลงทุนของการเปิดอู่ซ่อมรถ

การหาแหล่งเงินทุนสำหรับการเปิดธุรกิจอู่ซ่อมรถนั้น เบื้องต้นอาจจะนำเงินเก็บของตัวเองมาลงทุนก่อน โดยอาจจะลงทุนในเรื่อง อุปกรณ์การซ่อม เครื่องมือการซ่อม พื้นที่สำหรับการซ่อม ในช่วงแรกอาจจะยังไม่จำเป็นต้องจ้างพนักงานเพียงแค่ใช้แรงงานตัวเองก็พอ เพราะการเป็นอู่ซ่อมรถรายใหม่อาจจะยังมีลูกค้าไม่มากพอ สามารถบริหารจัดการตัวคนเดียวได้

4. ทำเลสำหรับการจัดตั้งอู่ซ่อมรถ

สิ่งที่จะต้องพิจารณาเป็นอันดับต้นๆ ในการเปิดธุรกิจอู่ซ่อมรถคือ ทำเลที่ตั้งจะเป็นมีพื้นที่เพียงพอสำหรับการเข้า-ออกของรถได้สะดวก จะต้องไม่อยู่ในที่แคบ ไม่ขวางทางพื้นที่สาธารณะของคนทั่วไป เพราะจะทำให้สร้างความลำบากแก่คนอื่น และอาจจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของตัวธุรกิจเองได้ และไม่ควรที่จะตั้งอยู่ในซอยลึกจนเกินไป จะทำให้หลายๆคนไม่รู้จักจนเสียโอกาสในการบริการลูกค้าก็เป็นได้