Marketing Trends ที่จะกำหนดความสำเร็จของคุณในปี 2022

 

อดีตการตลาดคือการสร้างแบรนด์ การเล่าเรื่องราวของแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก และนำไปสู่การเข้าไปหา กลุ่มผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด โดยที่ผ่านมาเราได้ทำการตลาด สำหรับการโปรโมทธุรกิจและการสร้างโฆษณาที่กำหนดเป้าหมายกลุ่มผู้บริโภค ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ

ในปี 2022 เจ้าของธุรกิจต้องรับการเปลี่ยนแปลง และลงทุนในการสร้างแบรนด์ที่มากขึ้น เนื่องจากการแข่งขันในโลกออนไลน์ยังคงเติบโตอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งเป็นเหตุผลว่า ทำไมการทำตลาดที่มีประสิทธิภาพจึงมีความสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัทมากกว่าที่เคยเป็นมา

 

Video marketing โอกาสในการสร้างแบรนด์

google ได้ประกาศว่า Youtube เข้าถึงผู้ถึงอายุ 18-34 ปีและ 18-49 ปีได้มากกว่าเครือข่ายเคเบิลในสหรัฐอเมริกา Facebookรายงานว่าโพสต์วิดีโอได้รับการมีส่วนร่วมมากกว่าโพสต์รูปภาพหรือลิงก์โดยเฉลี่ยถึง 6 เท่า ในขณะที่ Twitter มียอดดูวิดีโอเพิ่มขึ้นกว่า 160% ดังนั้นจะเห็นว่า วิดีโอเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโภค ทำให้เห็นเบื้องหลังแบรนด์ ซึ่งสร้างความน่าเชื่อถือและความภักดีต่อผู้บริโภค

Content marketing ที่มากกว่าการโฆษณา

Content marketing  ยังคงมีความสำคัญอย่างต่อเนื่อง ตลอดปี 2022  การสร้างเนื้อหาและแบ่งปันข้อมูลที่มีคุณภาพให้แก่ผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์บน social media หรือสื่ออื่นๆ   เนื้อหาที่มีคุณภาพจะช่วยในการเชื่อมต่อผู้บริโภค ดึงดูดผู้บริโภค และสร้างความไว้วางใจให้แก่ผู้บริโภค และในทางกลับกันเนื้อหาที่ไม่มีคุณภาพจะส่งผลเสียในแง่ของภาพลักษณ์และความรู้สึกของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์นั้น ดังนั้นเราไม่ควรมองข้าม การวาง Content Strategy ที่ดีมีคุณภาพ ให้คุณค่า และไม่เป็นโฆษณาจนมากเกินไป หากใช้ได้อย่างเหมาะสมก็สามารถเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจของคุณได้อย่างมหาศาล

ขับเคลื่อนธุรกิจด้วย data analytics

เนื่องปัจจุบันในยุคที่เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลพฤติกรรมผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นการวิเคราะห์ข้อมูล(data analytics)  เป็นการนำข้อมูลที่ได้จากแพลตฟอร์มต่างๆ นำมาวิเคราะห์พฤติกรรม วิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคของธุรกิจ ใช้สถิติในการคาดคะเนพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อให้ธุรกิจกรสามารถวางแผนการตลาดได้สมบูรณ์แบบ แล้วทันต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการของผู้บริโภค

บทบาททางการตลาดกำลังพัฒนาขึ้น

ในอดีตการตลาดคือการขายสินค้า แต่ในปี 2022 การตลาดจะมีบทบาทที่ต่างออกไป บทบาทที่พัฒนาขึ้นคือการกระตุ้นให้เห็นถึงความต้องการของผลิตภัณฑ์ ดังนั้นในอนาคตการทำการตลาดโดยให้ความรู้ ให้รายละเอียด และสามารถตอบคำถามของผู้บริโภค จะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจในการซื้อผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้น

การตลาดที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค

ในอนาคตการตลาดเน้นที่ความต้องการของผู้บริโภค ไม่ใช่เพียงการขายสินค้า แต่รวมถึงการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้บริโภค โดยเกิดขึ้นจากการที่ผู้บริโภคได้มาสัมผัสแบรนด์ ถ้าหากคุณสามารถตอบสนองต่อความต้องการแล้วยังสามารถสร้างความประทับใจ จนนำไปสู่ Brand loyalty