Loyalty Program เครื่องมือยุคใหม่ วิเคราะห์ ความสำคัญของข้อมูลพฤติกรรมลูกค้า

Loyalty Program คืออะไร

ในยุคธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน การเข้าใจลูกค้าไม่ใช่เพียงแค่เรื่องที่ดี แต่มันเป็นความจำเป็น ที่จะต้องมีเพื่อความสำเร็จของธุรกิจ หนึ่งในเครื่องมือที่มองเห็นถึงความสำคัญในการสื่อสารระหว่างธุรกิจและลูกค้าของพวกเขาคือ Loyalty Program และการวัดความสำเร็จของ Loyalty Program คืออะไร รวมไปถึงการใช้เครื่องมือวิเคราะห์หาข้อมูลพฤติกรรมลูกค้าอย่างละเอียด

Loyalty Program การใช้เครื่องมือวิเคราะห์หาพฤติกรรมลูกค้า

Loyalty Program คือ กลยุทธ์การตลาดที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมและยั่งยืนความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับลูกค้าโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการหรือซื้อสินค้าอีกครั้ง ยิ่งไปกว่านั้นคือตัวสนับสนุนให้ลูกค้ากลายเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพ Loyalty Program มีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งขึ้นอยู่กับเป้าหมายในแต่ละ รูปแบบที่เรามักเห็นบ่อย ๆ เป็นการสะสมคะแนนจากการซื้อสินค้า ซึ่งสามารถนำคะแนนเหล่านั้นมาแลกเป็นส่วนลด หรือของรางวัลได้

การใช้ประโยชน์สูงสุดของ Loyalty Program

การมี Loyalty Program หรือบัตรสะสมแต้มนับได้ว่าเป็นกลยุทธ์ที่มีประโยชน์มากสำหรับธุรกิจ เพื่อสร้างความภักดีและความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า แต่สิ่งที่หลาย ๆ ธุรกิจมองข้ามคือเพียงแค่การมี Loyalty Program อย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอสำหรับการบรรลุเป้าหมาย ธุรกิจจะต้องรู้จักการใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากโปรแกรมดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มยอดขาย, การรักษาลูกค้าเก่า ดังนั้นการทำความเข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับ ประโยชน์การใช้ Loyalty Program จึงเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินกลยุทธ์ของแต่ละธุรกิจ

อ่านตัวอย่างประโยชน์การใช้งาน Loyalty Program หรือ บัตรสะสมแต้ม
Loyalty Program
  1. เข้าใจลูกค้า

 

การใช้ข้อมูลที่ได้จาก Loyalty Program ช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าใจพฤติกรรม ความต้องการ และความสนใจของลูกค้า เพื่อปรับปรุงและเสนอแนวทางการสร้างโปรโมชันที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย

 

2. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

 

การใช้งาน Loyalty Program เป็นช่องทางในการสื่อสารโปรโมชันพิเศษ ข่าวสาร หรือกิจกรรมของธุรกิจ ทำให้ลูกค้ารับรู้ถึงความพิเศษและการได้รับความสนใจเพื่อดึงดูดให้กลายเป็นกลุ่มลูกค้าประจำ

 

3. วิเคราะห์และศึกษาพฤติกรรมลูกค้า

 

การใช้ Loyalty Program ไม่เพียงแค่เป็นการให้ลูกค้าสมัครเข้าใช้งาน หรือ นำคะแนนมาแลก แต่เป็นการรวบรวมข้อมูลลูกค้าเพื่อหา Customer insightsจำนวนมากทั้งในด้านพฤติกรรม, ความสนใจ, ประวัติการซื้อ, ข้อมูลพื้นฐานลูกค้าเช่น เพศ อายุ ที่อยู่ รายได้ หรือ การตอบสนองต่อโปรโมชั่นต่างๆ เช่น การคลิกเข้าไปอ่าน, ระยะเวลาในการใช้โปรโมชั่น

ตัวอย่าง Case Study การใช้งาน Loyalty Program ของ Starbucks Rewards

Starbucks เป็นแบรนด์ร้านกาแฟระดับโลกที่มีความนิยมสูง และเพื่อเพิ่มความผูกพันและความภักดีของลูกค้าบริษัทได้สร้างโปรแกรมสะสมคะแนนที่ชื่อว่า “Starbucks Rewards”

starbucks rewards
ที่มารูปภาพ : www.starbuckscardth.in.th/THHome

วิธีการ

  1. ลูกค้าที่สมัครเป็นสมาชิก Starbucks Rewards จะได้รับบัตรสะสมแต้มที่เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน Starbucks บนมือถือ
  2. ทุกครั้งที่ซื้อสินค้าใน Starbucks ด้วยบัตรหรือผ่านแอปพลิเคชัน ลูกค้าจะได้รับ “แต้ม” ซึ่งสามารถนำไปแลกของรางวัลที่ร้าน Starbucks ได้
  3. แอปพลิเคชันให้ข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชันพิเศษ, สินค้าใหม่ หรือข้อเสนอต่างๆที่มีเฉพาะสำหรับสมาชิก

ผลลัพธ์

  1. เพิ่มปริมาณการซื้อของลูกค้าที่เป็นสมาชิกที่ร้าน Starbucks และทำให้ลูกค้าได้รับถึงความคุ้มค่าในการซื้อแต่ละครั้ง
  2. ใช้แอปพลิเคชันทำให้ Starbucks สามารถประกาศโปรโมชันและข้อเสนอต่างๆโดยตรงกับลูกค้าได้
  3. ข้อมูลที่ได้จากการใช้งานของลูกค้าสามารถนำมาปรับปรุงและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว