CRM คืออะไร เอาไปใช้ในธุรกิจยังไง

CRM คืออะไร

การจัดการสัมพันธ์ลูกค้า CRM เป็นกลยุทธ์หรือเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการและวิเคราะห์เพื่อใช้ในการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าในการปฏิสัมพันธ์โดยตรง จุดมุ่งหมายเพื่อที่จะปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า, ความภักดี, และการยอมรับในลูกค้า สำหรับธุรกิจแล้ว CRM จะนำไปใช้ในการรวบรวมข้อมูลลูกค้าจากหลากหลายช่องทางการ เช่น อีเมล, เบอร์โทรศัพท์, Facebook, IG, Line และช่องทางอื่น ๆ CRM ยังช่วยจัดการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้เพื่อให้ธุรกิจสามารถตอบสนองต่อความต้องการและความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น

ทำความรู้จักกับความหมาย CRM

CRM หรือ Customer Relationship Management คือ การสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าให้เป็นลูกค้าที่มีประสิทธิภาพได้อย่างระยะยาว ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่สุดของธุรกิจทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าหรือการให้บริการ โดยแต่ละธุรกิจสามารถนำกลยุทธ์ CRM ไปใช้ในการจัดการข้อมูลลูกค้า การสื่อสารกับลูกค้า และการจัดการงานบริการลูกค้า CRM ช่วยให้ธุรกิจทราบถึงความต้องการของลูกค้า สร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง และสร้างความภักดีกับลูกค้าในระยะยาว

ทำไมธุรกิจควรใช้ CRM

การจัดการสัมพันธ์ลูกค้า CRM นั้นมีบทบาทสำคัญในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีและมีประสิทธิภาพระหว่างธุรกิจและลูกค้า ระบบ CRM ที่ดีนั้นจะต้องเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถรวบรวม, จัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขปัญหา, ปรับปรุงงานบริการ, และสร้างกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม

 

นอกจากนี้ CRM ยังช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าใจความต้องการและความสนใจของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างความพึงพอใจและความภักดีให้กับลูกค้าของตน รวมถึงช่วยในการสร้างกลยุทธ์การขายที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจขยายและสร้างรายได้ในระยะยาว

ระดับความพรีเมี่ยม

บัตรสมาชิกพรีเมี่ยมแต่ละระดับ

ตัวอย่าง CRM ที่เอาไปใช้ในธุรกิจ

CRM ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังคือกลยุทธ์ที่ช่วยให้ธุรกิจสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณค่ากับลูกค้า เพื่อนำไปสู่การสร้างความประสบความสำเร็จด้านยอดขายในระยะยาว อย่างไรก็ตาม การนำ CRM ไปใช้ประโยชน์ในธุรกิจจะต้องพิจารณาด้วยว่า CRM ควรถูกใช้งานในแง่มุมไหน ซึ่งต่อไปนี้คือตัวอย่างของ CRM ที่ธุรกิจสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ

1. การจัดการข้อมูลลูกค้า

ข้อมูล Dashboard

Dashboard Loyalty

การนำ CRM มาใช้ในการจัดการข้อมูลลูกค้าสามารถช่วยให้ธุรกิจได้มองเห็นภาพรวมของลูกค้าได้ง่ายขึ้น สามารถรวบรวมข้อมูลลูกค้าทั้งหมดอยู่ในที่ที่เดียว ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคล, ประวัติการซื้อสินค้า, การสื่อสาร, ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการ ซึ่งทำให้ธุรกิจสามารถทำความเข้าใจลูกค้า และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

 

ระบบการใข้งานพื้นฐานของ CRM ที่ดีควรที่จะมีการแบ่งระดับความพรีเมี่ยมของลูกค้าด้วยคะแนนสะสม หรือ ระยะเวลาเป็นสมาชิกเนื่องจากธุรกิจจะได้แบ่งกลุ่มลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าแต่ละคนรับสิทธิพิเศษตามความเหมาะสม ทำให้ลูกค้ารู้สึกถึงการเป็นคนสำคัญและยังคงเป็นลูกค้าที่มีประสิทธิภาพในระยะยาว

2. การสร้างการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

ระบบ CRM

ระบบสะสมแต้ม Be Loyalty

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับลูกค้าเป็นส่วนสำคัญที่ธุรกิจควรคำนึงถึง ซึ่ง CRM ก็ได้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและสะดวกมากยิ่งขึ้น CRM ยังสามารถ กำหนดข้อความเพื่อส่งหากลุ่มลูกค้าเฉพาะกลุ่มได้เพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจเพิ่มยอด Engagement นอกจากนี้สามารถติดตามและวิเคราะห์ผลลัพธ์ของสื่อที่ส่งไป เพื่อนำไปปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในครั้งต่อๆไป

3. การจัดการงานบริการลูกค้า

การจัดการงานบริการลูกค้าเป็นสิ่งที่ธุรกิจจะต้องเอาใจใส่เพราะว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ทราบถึง Customer Journey ของลูกค้า ซึ่ง CRM เป็นเครื่องมือช่วยสร้างจุด Touchpoint เพื่อกำหนดกลยุทธ์ปิดการขายได้เป็นอย่างดี ไม่เพียงเท่านี้ยังช่วยทำให้ธุรกิจสามารถจัดการคำถาม, ปัญหา, หรือความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของลูกค้าแต่ละคน เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของการบริการที่ดีตามที่คาดหวังไว้

สรุป

CRM คือเครื่องมือที่มีประโยชน์และจำเป็นอย่างมากในธุรกิจยุคปัจจุบัน ไม่ว่าธุรกิจเป็นประเภทใดก็ตาม กลยุทธ์ CRM ทั้งหมดจะช่วยธุรกิจในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า, เพิ่มยอดขาย, และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กการเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการใช้ CRM จะช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าใจถึงพฤติกรรมลูกค้าได้เป็นอย่างดี