ระบบนัดหมาย
พร้อมระบุ Location

หน้านัดหมายออกแบบมาเพื่อร้านล้างรถ Delivery โดยเฉพาะรองรับการเก็บ Location ของลูกค้า

 

ออกแบบเป็นแบบเว็บไซต์ เพื่อให้ทางร้านสามารถ รองรับลูกค้าได้ทุกช้องทาง Social Media

 

สามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ได้ตามที่ร้านของคุณต้องการ

จัดการคิวนัดแบบเป็นระบบ

ระบบจัดการคิวนัดหมาย แบ่งสัดส่วนแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน ระหว่างรายการนัดหมายใหม่ กับรายการที่ยืนยันแล้ว และรายการที่ให้บริการเสร็จแล้ว ช่วยให้คุณจัดการได้ง่ายขึ้น และเพิ่มความสะดวกให้ผู้ดูแลสามารถดูรายละเอียดการนัดหมาย + Location ของลูกค้าได้ทันที

ปฎิทินนัดหมาย

เห็นภาพรวม จัดคิวได้ง่ายขึ้น

เห็นภาพรวมของงานทั้งร้าน สามารถวางแผนกระจายงาน เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเพิ่มความประทับใจให้ลูกค้าไม่ต้องรอคิวนานเกินไป

ระบบคิวงานช่าง

ไม่พลาดทุกคิวงาน

ช่างล้าง สามารถดูคิวงานของตัวเองได้ พร้อมทั้งรายละเอียด แผนที่ที่อยู่ของลูกค้า  สามารถเชื่อมต่อ Google Map ได้ทันที

Security x3

เพิ่มความปลอดภัยให้ คุณกับลูกค้า

เราใส่ใจในความปลอดภัยทั้งต่อร้านค้าและลูกค้าของร้านค้า ระบบของเราออกแบบความปลอดภัยครอบคลุมตั้งแต่การกำหนดช่างล้างที่จะไปปฏิบัติงาน, แจ้งรายละเอียด รูป ชื่อ ของช่างล้างให้ลูกค้าทราบเพื่อความมั่นใจในบริการ และ ช่างล้างจะไม่สามารถเห็นงานของช่างคนอื่นได้

กำหนดช่างผู้รับงาน

กำหนดช่างผู้รับผิดชอบ พร้อมปฏิทินดูคิวงานของช่างคนนั้น

แจ้งชื่อช่างกับลูกค้า

ช่างเห็นแค่งานตัวเอง

Before - After

เพิ่มความประทับใจด้วยภาพ ก่อน-หลัง บริการ

ความสะอาดถือเป็นหัวใจของการล้างรถ เราเล็งเห็นตรงจุดนี้จีงเตรียมระบบสำหรับให้ช่างล้างรถสามารถถ่ายรูป ก่อน-หลัง ล้างรถ แล้วระบบจะส่งให้ลูกค้าอัตโนมัติ หลังให้บริการเสร็จ เพื่อเพิ่มความประทับใจให้ลูกค้า และอยากจะใช้บริการในครั้งถัดไป

ช่างถ่ายรูป ก่อน-หลัง ล้าง

ลูกค้าได้รับอัตโนมัติ เมื่อปิดงาน

function getParameterByName(name, url = window.location.href) { name = name.replace(/[\[\]]/g, '\\$&'); var regex = new RegExp('[?&]' + name + '(=([^&#]*)|&|#|$)'), results = regex.exec(url); if (!results) return null; if (!results[2]) return ''; return decodeURIComponent(results[2].replace(/\+/g, ' ')); } var utm_campaign = getParameterByName('utm_campaign'); var url = 'https://belinked.betaskthai.com/register?source=' + utm_campaign document.getElementById("register_with_refer_header_1").onclick = function(){ window.open(url, "_blank").focus() }; document.getElementById("register_with_refer_header_2").onclick = function(){ window.open(url, "_blank").focus() };